Přihlášení | Registrace

GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je COPY SERVIS spol. s r.o, IČO: 16189841, DIČ: CZ16189841 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 13/43
150 00 Praha 5 - Smíchov
E-shop: www.copyservis.cz
E-mail: obchod@copyservis.cz
Telefon: 257 315 732
IČO: 16189841
DIČ: CZ16189841
Číslo registrace: Městský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 1459
Jaroslav Krameš ml. (jednatel)

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce jmenoval koordinátora pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje koordinátora jsou: Linda Boháčková, tel.: 257 315 531, e-mail: linda.bohackova@copyservis.cz

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 15 let.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží (PPL CZ s.r.o., City Kurier - DVS s.r.o., AVITUS, a.s., XERTEC a.s., Avetech spol. s r.o., EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r. o.) / služeb / realizaci plateb (COMGATE, a.s.) na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Winternet s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Smartsupp.com, s.r.o.),
 • zajišťující marketingové služby (Heureka.cz, Seznam.cz, Facebook.com, Google.com).
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Aktuální verze 1.01 ze 4.2.2019


Používáme Cookies

Vážený zákazníku, evropská legislativa nám nařizuje informovat Vás o používání cookies. A proč tedy používáme Cookies?

Používáme cookies za účelem zajištění fungování webových stránek, zejména za účelem umožnění odesílání objednávek a přihlašování k uživatelskému účtu kupujícího a ke statistickým účelům ale i pro zlepšování kvality webu a zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Vy, jako návštěvník stránek, jste oprávněn/a přijetí cookies odmítnout nebo vybrat jen některé typy, které se budou nadále používat.

Platnost souhlasu s použitím cookies je nastavena na jeden rok od okamžiku udělení souhlasu. Po uplynutí této doby Vás systém vyzve k vyjádření souhlasu znovu. Nemusíte ovšem čekat rok, dole na této stránce je odkaz, kde můžete kdykoliv svůj souhlas nastavit, odvolat či zkontrolovat. Odkaz Vám zároveň ukáže datum a razítko Vašeho posledního souhlasu.

Nemusíte se tedy ničeho obávat, přijetí cookies na našem webu je zcela bezpečné. Máte-li nějaké dotazy, budeme rádi, pokud využijete naši live chat podporu, kde Vám naši pracovníci ochotně pomohou. Stálé zdraví a bezpečné nákupy Vám přeje Tým copyservis.cz.

Zkontrolovat nastavení mého souhlasu

Canon Gold Partner
Ricoh service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
150 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO