Přihlášení | Registrace

MOBILNÍ TISK

uniFLOW umožňuje uživatelům odesílat tiskové úlohy buď přímo na tiskárnu, nebo do zabezpečené tiskové fronty (1), bez ohledu na výchozí zařízení nebo jeho umístění – uvnitř nebo vně podnikové sítě. S uniFLOW mohou uživatelé odesílat tiskové úlohy mimo kancelář pomocí tiskového ovladače uniFLOW Internet nebo nahráním souboru k tisku na webový portál (2).

Mobilní zařízení hrají na pracovištích stále důležitější roli a tisknout pouze z PC nebo Mac počítače už zkrátka nestačí. Díky uniFLOW mohou mobilní uživatelé odesílat tiskové úlohy na tiskárnu přes e-mail. Případně mohou do uniFLOW odeslat e-mailem odkaz na dokument nacházející se v cloud úložišti.

Ať už uživatelé zvolí jakýkoli způsob odeslání úlohy, hlavní funkce uniFLOW budou mít vždy k dispozici. K identifikaci uživatele slouží několik metod, které zajišťují, že je pokaždé zvolen správný uživatel a rozpočet pro právě vykonávanou tiskovou úlohu a že se jeho jméno objeví v sestavách (3) pouze jednou, bez ohledu na to, kolika způsoby se rozhodl dokumenty odeslat.

Správci mohou povolit odesílat tiskové úlohy na tisková zařízení také neznámým uživatelům nebo hostům. V takovém případě může být novému uživateli odeslán e-mail s jedinečným kódem potřebným k uvolnění úlohy na zařízení.

Všechny úlohy, bez ohledu na to, zda byly odeslány z PC, sítě nebo mobilního zařízení z jiné budovy, se uživateli zobrazí ve stejné zabezpečené tiskové frontě. Uživatel pak může prohlížet jejich náhledy a přidávat libovolné možnosti dokončování, jako je například oboustranný tisk nebo sešívání, ještě před vytištěním úlohy (4) . Uživatelé mohou k výběru a uvolňování tiskových úloh využívat také webové prohlížeče svých smartphonů nebo nativní smartphone aplikace, aniž by museli instalovat speciální MFD software.

Výhody používání uniFLOW

Integrované řešení s mnoha funkcemi včetně účtování tisku/kopírování, zabezpečeného tisku, mobilního tisku, směrování úloh a zachytávání dokumentů.
Modulární systém, který lze přizpůsobit specifickým potřebám organizace.

Výhody používání mobilního a cloud tisku

Odesílejte tiskové úlohy do zabezpečené tiskové fronty přes e-mail, nahrávejte je pomocí webového rozhraní nebo přímo z cloud systému.
Hosté mohou odesílat tiskové úlohy, aniž by si museli zakládat uživatelský účet.
Uživatelé mohou odesílat PDF soubory nebo nativní dokumenty jako například Word nebo PowerPoint.
Všechny tiskové úlohy jsou v zájmu konzistentního vykazování směrovány na stejný uživatelský účet jak při běžném, tak zabezpečeném tisku.
Stejná kontrola rozpočtu pro běžný i zabezpečený tisk.
Možnost uvolňovat zabezpečené tiskové úlohy ze smartphonů uživatelů přes webový prohlížeč nebo nativní aplikace.
Uživatelé mohou tisknout a uvolňovat zabezpečené tiskové úlohy, aniž by se museli připojovat do vnitropodnikové sítě.

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Obecné funkce

Odesílání tiskových úloh z mobilního zařízení
Odesílání úloh z notebooků mimo podnikovou síť (2)
Tisk úloh uložených v cloudovém úložišti (např. GoogleDocs, SharePoint Online nebo FTP)
Odesílání PDF nebo nativních dokumentů (například Word, Powerpoint atd.) do uniFLOW
Potvrzení úlohy přes e-mail před jejím vytištěním
Možnost uložit několik přihlašovacích jmen a hesel pro přístup k různým cloudovým úložištím
Identifikace jednotlivých uživatelů dle několika e-mailových adres
Odeslané úlohy lze vytisknout přímo na zařízení, zařadit do zabezpečené tiskové fronty (1) nebo odeslat na jiný výstup
Uživatelé mohou uvolnit tiskové úlohy z mobilních zařízení, webové fronty nebo stávajících integrovaných MFD aplikací uniFLOW
Veškeré náklady a úspory jsou sledovány na základě konkrétního uživatelského účtu, proto lze vytvářet přesné sestavy a kontrolovat rozpočty (3)
Hosté mohou odesílat tiskové úlohy na tiskárny nebo do zabezpečené tiskové fronty, aniž by museli být připojení do podnikové sítě
S nativními smartphone aplikacemi a webovou frontou pro uvolňování úloh mohou uživatelé uvolňovat úlohy bez připojení k interní síti

Způsoby odesílání tiskové úlohy do uniFLOW

Zaslání e-mailu přes POP3, SMTP nebo MAPI
Nahrání dokumentu přes webový portál (Internet Gateway)
Tisk pomocí ovladače tiskárny Internet Gateway z libovolné aplikace
Vložení tiskové úlohy do těla e-mailu v podobě textu nebo do přílohy
Vložení tiskové úlohy v podobě odkazu na dokument v cloudu

 

 (1) Funkce vyžadují modul bezpečného tisku
(2) Funkce vyžadují modul Internet Gateway
(3) Funkce vyžadují statistický modul
(4) Funkce vyžadují licenci uniFLOW SPP Device pro Canon MEAP

Canon Gold Partner
Ricoh service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
150 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO