Přihlášení | Registrace

EVIDENCE A KONTROLA NÁKLADŮ

Statistický modul v uniFLOW sleduje tisk a kopírování realizované jak na síťových, tak místních zařízeních (1) a ukládá tyto informace do databáze pro následnou tvorbu sestav. Tiskárnám je možné přiřadit až čtyři cenové profily, finanční oddělení proto může sledovat interní náklady, externí náklady a zisk z každé vytištěné nebo zkopírované stránky. Ve společnostech, které zpětně účtují náklady svým klientům, mohou být uživatelé při tisku či kopírování vyzváni k výběru víceúrovňového nákladového střediska (2).

V uniFLOW je obsaženo přes 40 standardních sestav zajišťujících zobrazení dat mnoha různými způsoby dle požadavků správce nebo finančního oddělení. U sestav lze naplánovat pravidelné automatické spouštění a odeslání dat e-mailem konkrétním osobám. Pomocí Crystal Reports® lze psát vlastní sestavy a importovat je přímo do uniFLOW. Funkce sestav lze rozšířit tak, aby přesně vyhovovaly potřebám vaší organizace.

Statistický modul obsahuje sestavy znázorňující výši úspor v organizacích používajících uniFLOW v rámci tiskové strategie. Ve většině organizací jsou vytištěny stovky stránek, aniž by si je uživatelé vyzvedli z přihrádky tiskárny. uniFLOW omezuje podobné plýtvání tím, že tiskové úlohy bezpečně uloží na tiskovém serveru a zpracuje je pouze v případě, že je uživatel přihlášen na zařízení (3). Výsledné úspory a přínos životnímu prostředí plynoucí z omezení tisku lze graficky znázornit v sestavě statistik. Do sestav úspor jsou zaznamenány také všechny úlohy, které byly přesměrovány z drahé laserové tiskárny na levnější multifunkční zařízení nebo u kterých byla odmítnuta autorizace (4).

Výhody používání uniFLOW

Integrované řešení s mnoha funkcemi včetně účtování tisku/kopírování, univerzálního zabezpečeného tisku, směrování úloh a sběru dokumentů
Modulární systém, který lze přizpůsobit specifickým potřebám organizace

Výhody používání Statistického modulu

Sledování a kontrola nákladů na tisk, kopírování a skenování
Jasný přehled o využívání stávající tiskové infrastruktury před nákupem nových zařízení
Znázornění návratnosti investic z nové tiskové strategie
Přístup k novým zdrojům příjmu díky kódům pro zpětné účtování studentům nebo víceúrovňových nákladů při tisku pro klienty
Možnost naplánovat více než 40 standardních sestav
Tvorba vlastních šablon sestav pomocí Crystal Reports
Export dat tisku a kopírování do externích systémů v pomocných kancelářích

Statistické funkce

Ukládání účetních dat tisku a kopírování do databáze
Ukládání informací víceúrovňového nákladového střediska
Možnost vytvořit přes 40 různých standardních sestav pomocí vestavěného modulu Crystal Reports
Možnost přidávat nové a upravené sestavy statistik pomocí Crystal Reports
Export statistických dat přes XML
Automatické zasílání sestav e-mailem vybraným uživatelům
Automatické spouštění naplánovaných sestav
Export statistických dat v různých formátech
Generování sestav znázorňujících úspory dosažené díky bezpečnému odstraňování úloh (3), směrování založenému na pravidlech (4) a autorizaci pracovního toku (4)
Generování sestav potenciálních úspor
Možnost vybrat různé cenové profily a zahrnout je do sestav
Filtrování sestav podle tiskárny, uživatele, skupiny nebo nákladového střediska. Možnost nastavit časový interval konkrétní sestavy
Funkce zobrazení žebříčku „Top 10“ pro konkrétní sestavy
Možnost zobrazení kruhového diagramu vyjadřujícího poměr mezi tiskem a kopírováním nebo využití barvy pro konkrétní sestavy

 

(1) Funkce vyžadují modul Desktop Printing
(2) Funkce vyžadují licenci uniFLOW SPP Device pro MEAP nebo uniFLOW Login Device pro CMFP
(3) Funkce vyžaduje modul bezpečného tisku
(4) Funkce vyžadují modul pravidel a směrování

Crystal Reports je registrovaná obchodní značka společnosti Business Objects SA. Všechny ostatní názvy a produkty jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Canon Gold Partner
Ricoh service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
150 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO