Přihlášení | Registrace

Evidence a kontrola nákladů

Aby mohly organizace kontrolovat náklady, musejí pochopit, jakým způsobem se nakládá s jejich rozpočtem na tisk. Organizace z oblasti služeb, jako jsou například advokátní kanceláře, potřebují sledovat tisky realizované na žádost konkrétních klientů, aby jim mohly tyto náklady zpětně účtovat. Školy a univerzity potřebují zajistit, aby měli studenti před zahájením tisku nebo kopírování dostatek prostředků. Přitom však musí umožnit zaměstnancům pracovat bez omezení.

Statistický modul v uniFLOW sleduje tisk a kopírování realizované jak na síťových, tak místních zařízeních (1) a ukládá tyto informace do databáze pro následnou tvorbu sestav. Tiskárnám je možné přiřadit až čtyři cenové profily, finanční oddělení proto může sledovat interní náklady, externí náklady a zisk z každé vytištěné nebo zkopírované stránky. Ve společnostech, které zpětně účtují náklady svým klientům, mohou být uživatelé při tisku či kopírování vyzváni k výběru víceúrovňového nákladového střediska. (2)

V uniFLOW je obsaženo přes 40 standardních sestav zajišťujících zobrazení dat mnoha různými způsoby dle požadavků správce nebo finančního oddělení. U sestav lze naplánovat pravidelné automatické spouštění a odeslání dat e-mailem konkrétním osobám. Pomocí Crystal Reports® lze psát vlastní sestavy a importovat je přímo do uniFLOW. Funkce sestav lze rozšířit tak, aby přesně vyhovovaly potřebám vaší organizace.

Statistický modul obsahuje sestavy znázorňující výši úspor v organizacích používajících uniFLOW v rámci tiskové strategie. Ve většině organizací jsou vytištěny stovky stránek, aniž by si je uživatelé vyzvedli z přihrádky tiskárny. uniFLOW omezuje podobné plýtvání tím, že tiskové úlohy bezpečně uloží na tiskovém serveru a zpracuje je pouze v případě, že je uživatel přihlášen na zařízení (3). Výsledné úspory a přínos životnímu prostředí plynoucí z omezení tisku lze graficky znázornit v sestavě statistik. Do sestav úspor jsou zaznamenány také všechny úlohy, které byly přesměrovány z drahé laserové tiskárny na levnější multifunkční zařízení nebo u kterých byla odmítnuta autorizace (4).

 

(1) Funkce vyžadují modul Desktop Printing

(2) Funkce vyžadují licenci uniFLOW SPP Device pro MEAP nebo uniFLOW Login Device pro CMFP

(3) Funkce vyžaduje modul bezpečného tisku

(4) Funkce vyžadují modul pravidel a směrování

Canon Accredited Partner
Rex Rotary service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
115 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO

kancelář v kostce COPY SERVIS - kancelář v kostce