Přihlášení | Registrace

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ UNIFLOW ONLINE

 

Podniky všech velikostí se potýkají se specifickými problémy v oblasti zabezpečení dokumentů, správy výdajů na IT a rozpočtové disciplíny. Software uniFLOW Online představuje škálovatelné a bezpečné cloudové řešení, které se dokáže adaptovat a růst společně s firmou. Eliminuje nutnost investic do místních serverů a jejich správy díky flexibilním předplatným pro tisk a skenování k zajištění potřeb pro všechny fáze životního cyklu dokumentů.

 

Zajištění bezpečnosti dat

Bezpečnost dat je nyní, kdy vstoupila v platnost směrnice GDPR, důležitější než kdy dříve. Často se zapomíná na potřebu ochrany kancelářských tiskáren, které mohou představovat zranitelné místo pro vaše data a dokumenty.

Provozní efektivita

Čas strávený instalací, monitorováním a správou složitých ekosystémů (tiskové infrastruktury) by se dal lépe využít k rozvoji firmy.

Maximalizace návratnosti investic do IT

Hardwarové a softwarové IT potřeby vyžadují neustálou aktualizaci a udržení nákladů, které často nelze zcela předvídat, pod kontrolou může být obtížné.

Moderní pracoviště

Investice do technologií zajišťujících podporu mobilních pracovníků na více pracovištích mohou představovat časově náročnou a nákladnou činnost.

Kontrola nákladů

Je obtížné přesně stanovit částky v rozpočtu a rozklíčovat náklady na správu tisku bez důkladné znalosti nákladů na uživatele či zařízení.

 

• Zajišťuje standardní funkčnost několika zařízení Canon (je třeba aktivace a počáteční nastavení)
• Nevyžaduje další investice do tiskových serverů
• Zdarma k zařízením Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER a vybraným modelům i-SENSYS a imageFORMULA.
• Lepší zabezpečení zařízení díky kontrole přístupu k zařízením a různým možnostem nastavení ověřování uživatelů
• Zvýšení produktivity pomocí jednoduchých postupů skenování do osobního e-mailu nebo Google Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)
• Intuitivní ovládací panel s přehledným zobrazením nákladů na zařízení a uživatele pro lepší přehled a správu nákladů
• Zjednodušená správa IT díky centralizovanému nastavení a správě více zařízení
• Maximalizace vašich investic do zařízení Canon s cloudovým softwarem pro správu tisku a skenování s přidanou hodnotou
• Upgradujte a předplaťte si software uniFLOW Online, který vám zajistí rozšířenou funkčnost a plnění vyvíjejících se požadavků po dobu životního cyklu dokumentů

 

• Flexibilní cloudové moduly na bázi předplatného (základní tisk, základní skenování a pokročilé skenování) slouží k naplnění rozvíjejících se potřeb v oblasti správy tisku a skenování
• Škálovatelné pro podniky všech velikostí s působností na jednom i více místech
• Lepší zabezpečení zařízení díky kontrole přístupu k zařízením a různým možnostem nastavení ověřování uživatelů
• Funkce „My Print Anywhere“ dává uživatelům možnost snadno tisknout z kteréhokoli zařízení
• Bezpečný tisk z mobilních zařízení a podpora flexibilních pracovníků a hostů
• Různé možnosti skenování, od jednoduchého cloudového úložiště až po vyspělé postupy skenování (imageRUNNER ADVANCE)
• Sledování, správa a kontrola nákladů podle zařízení nebo uživatele prostřednictvím jednoduchého cloudového ovládacího panelu
• Centralizované nastavení a správa několika zařízení
• Jedno řešení pro hardware i software pro správu všech fází životního cyklu dokumentů

 

Lepší zabezpečení

• Ochrana tiskáren před neoprávněným přístupem a použitím na více místech
• Spojení vyspělého zabezpečení a praktické použitelnosti díky jednoduchým způsobům ověření k realizaci úlohy

Vyšší produktivita

• Tvorba vlastních pracovních postupů ke zvýšení produktivity, jako je skenování pro určitou lokalitu jedním stisknutím tlačítka
• Více konfigurací skenování pro vyšší produktivitu zaměstnanců
• Možnost zabezpečeného odesílání, úprav a realizace úloh v kterémkoli zařízení
• Plná podpora tisku a skenování pro mobilní pracovníky

Lepší udržitelnost

• Úspory energie z důvodu eliminace neustále zapnutých tiskových serverů
• Podpora iniciativ udržitelnosti díky realizaci úloh až v okamžiku přítomnosti u zařízení, s následným omezením odpadu
• Snadné nastavení tiskových oprávnění, například oboustranného nebo černobílého tisku

Cloudové řešení

• Jednoduché cloudové řešení, bez konkrétních potřeb z hlediska dalších tiskových serverů
• Škálovatelné a modulární řešení s minimálními požadavky na údržbu IT infrastruktury
• Centrální i dálková implementace, správa a kontrola zařízení a uživatelů
• Intuitivní cloudový ovládací panel a nástroje pro vytváření zpráv
• Přizpůsobení reálnému prostřední s pravidelnou aktualizací funkcí v rámci předplatného

Lepší kontrola nákladů

• Omezení přístupu uživatelů k různým funkcím zařízení pro kontrolu nákladů na výstupy
• Snížení nákladů díky tisku jen toho, co je třeba a kdy je třeba
• Získání přehledu o využívání tisku a kopírování podle jednotlivých zařízení a dalších uživatelů a zajištění lepší kontroly nad náklady pomocí základních nástrojů pro vytváření zpráv

ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU ZACHYCOVÁNÍ A VÝSTUPU OD SPOLEČNOSTI CANON

Společnost Canon nabízí rozsáhlé portfolio řešení pro snímání dokumentů a správu výstupu pro potřeby všech podniků či firem – od malých start-upů až po nadnárodní organizace.
Společnost Canon nabízí přehledné a spolehlivé řešení pro bezpečnou kontrolu a správu všech vašich postupů tisku a skenování – s využitím nástrojů pro sledování a vytváření zpráv ke zviditelnění a podrobným přehledům využití a nákladů.
Díky inteligentní, konzistentní a uživatelsky přívětivé manipulaci s dokumenty a schopnosti poradit si s různými  pracovními rytmy dokážeme také zvýšit produktivitu zaměstnanců.
Nabízíme vše – od jednoduchých řešení pro jednotlivá zařízení a plně škálovatelných cloudových řešení až po vysoce sofistikované alternativy šité na míru, které se vyznačují otevřeností, modularitou a konfigurovatelností. Všechna naše řešení se snadno používají a vyznačují se rychlým zprovozněním a bezproblémovou integrací do sortimentu kancelářských zařízení Canon.
 

Porovnání edicí uniFLOW ONLINE a jejich funkcí

 

V rámci portfolia je zajištěna podpora různých zařízení Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS a imageFORMULA. 

 

Máte zájem o více informací k SW uniFLOW ONLINE / ONLINE EXPRESS či jeho předvedení?

Kontaktujte naše obchodní oddělení

tel.: 257 315 732 
e-mail: prodej@copyservis.cz

 

Canon Gold Partner
Ricoh service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
150 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO