Přihlášení | Registrace

Zabezpečený tisk

Každý někdy potřebuje tisknout důvěrné dokumenty. Dříve bylo nutné zakoupit a používat místní tiskárnu, protože se uživatelé obávali tisku citlivých dokumentů na sdílených síťových tiskárnách. Jakmile je však tiskárna na stole uživatele, slouží většinou nakonec k tisku veškerých dokumentů, což velmi zvyšuje náklady.

S funkcí bezpečného tisku uniFLOW mohou uživatelé odesílat citlivé dokumenty na síťové tiskárny a tisknout úlohy pouze tehdy, když se nacházejí přímo u zařízení. Může se jednat o zařízení v jiném patře, budově, městě nebo zemi. Díky technologii Universal Printer Driver nezáleží na tom, jaký model zařízení se rozhodnete k tisku využít – úloha bude vždy vytištěna přesně dle očekávání. Uživatelé mohou odesílat úlohy do zabezpečené tiskové fronty buď na místní síti, nebo přes internet, a eliminovat tak nutnost instalace ovladačů tiskárny na svůj počítač (1).

Jako způsob přihlášení k zařízení lze použít otisk prstu (2), kód PIN, uživatelské jméno a heslo (3), magnetickou kartu, čipovou kartu nebo proximity kartu. Po přihlášení může uživatel prohlížet a vybírat úlohy přímo na displeji MFD (3).

Další funkcí je zobrazení miniatury první stránky úlohy (4), (5) a nastavení dokončování, jako je například oboustranný tisk, sešívání nebo barvy, ještě před tiskem (5). Jakmile je úloha vytištěna, je možné uložit evidenci nákladů pro pozdější tvorbu sestav (6). Pokud již není určitá úloha vyžadována, uživatel ji může místo tisku smazat, tím ušetřit (1) a uložit údaj o úsporách do databáze.

Modul bezpečného tisku zajistí nejen vysoké zabezpečení při tisku na síťových zařízeních, ale také pomáhá dosáhnout úspor snížením zbytečného plýtvání. Modul bezpečného tisku lze nakonfigurovat k automatickému mazání všech úloh, které uživatel odeslal na tiskárnu, ale v přiměřeném čase je nevyzvedl. Všechny úlohy, jež jsou smazány, aniž by byly vytištěny, jsou uloženy do databáze jako úspory nákladů (6) a lze je později využít ke znázornění návratnosti investic díky uniFLOW.

(1) Funkce vyžadují modul Internet Gateway

(2) Funkce vyžadují biometrický modul

(3) Funkce vyžadují licenci uniFLOW SPP Device pro MEAP nebo licenci uniFLOW SPP Device pro jiná MFD než Canon

(4) Funkce vyžadují Job Conversion Instance

(5) Funkce vyžadují licenci uniFLOW SPP Device pro MEAP

(6) Funkce vyžadují statistický modul

Canon Accredited Partner
Rex Rotary service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
115 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO

kancelář v kostce COPY SERVIS - kancelář v kostce