Přihlášení | Registrace

Jděte na dokumenty chytře s eCopy!

Jak se vyhnout problémům s připravovaným zákonem o zveřejňování smluv a navíc získat skvělý nástroj, který zjednoduší administrativu a ušetří Váš čas i peníze? Pořiďte si ke svému dokumentovému skeneru software eCopy - nejlepší řešení pro práci se smlouvami.

Co je zákon o zveřejňování smluv?

Návrh na změnu zákona o veřejných zakázkách pravděpodobně již brzy nastolí povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy v zákonem stanovených případech.

Návrh zákona o uveřejňování smluv předpokládá, že údaje uvedené v dokumentech budou zveřejňovány v datovém formátu umožňujícím vyhledávání v textu. Způsob převodu do strojově čitelné formy však návrh zákona neřeší. eCopy je inteligentní aplikace určená pro skenování a editaci textových a obrázkových dokumentů. Umožňuje snadné, ale výkonné vytváření PDF souborů, editaci a konverzi. eCopy je plně kompatibilní se všemi běžnými skenery nebo multifunkčními zařízeními. Doporučujeme software provázat s výkonnými a všestrannými dokumentovými skenery Canon.

Povinné subjekty

Předložený návrh počítá s tím, že se povinně budou zveřejňovat smlouvy uzavřené písemně (obdobně pak objednávky a faktury), jejichž stranou je:
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem,
d) právnická osoba, kterou stát nebo územní samosprávný celek sám či s jinými územními samosprávnými celky ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Návrh zákona předpokládá, že by údaje měly být zveřejňovány v datovém formátu umožňujícím vyhledávání v textu. Za smlouvu se považují i přílohy a smluvní nebo obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy.

Jaké smlouvy se podle návrhu zveřejňovat nemusí?

Smlouvy pracovní, smlouvy s fyzickými osobami uzavírané v rámci běžného obchodního styku (např. o dodávky energií), konkludentně uzavírané smlouvy (jízda v MHD apod.), smlouvy na pronájem hrobů, všechny smlouvy nezveřejňované podle zákona o svobodném přístupu k informacím a další, které budoucí návrh zákona blíže specifikuje.

Canon Gold Partner
Ricoh service partner

Sídlo: COPY SERVIS spol. s r.o.
Štefánikova 43
150 00 Praha 5 - Smíchov

© 2016 COPY SERVIS
e-business B2B Winternet s.r.o.
Design © 2016 LOGOFOGO